Je bekijkt nu Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020 in werking getreden. De wet maakt mogelijk dat algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen kunnen worden ingevoerd zonder acht te slaan op de wettelijk voorgeschreven adviezen of overleggen over het ontwerp van de regelingen. De wet vervalt op 1 september, tenzij wordt besloten tot verlenging. Dat is mogelijk per twee maanden.

De wet maakt mogelijk dat vergaderingen van rechtspersonen niet via fysieke aanwezigheid maar via videobellen kunnen worden gehouden.

Notarissen mogen, indien partijen bij een akte niet in persoon aanwezig kunnen zijn en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, de akte verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. De notaris maakt daarvan melding in de akte.

Bron: Overig | wetsvoorstel | Staatsblad 2020, 124 en 126 | 07-05-2020