Je bekijkt nu Overzicht wetgeving op gebied van toeslagen

Overzicht wetgeving op gebied van toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van wetgeving op het gebied van toeslagen. Bij de Kamer is inmiddels het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 ingediend. Dit wetsvoorstel bevat de wettelijke grondslag voor de compensatieregeling betreffende toeslagzaken.

Op korte termijn komt de staatssecretaris met een spoedwetsvoorstel dat een uitbreiding van de bestaande hardheidsclausule en de invoering van een hardheidsregeling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen omvat. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel per 1 juli 2020 in werking treedt. Met de uitbreiding van de hardheidsclausule wordt het mogelijk om tegemoet te komen aan die gevallen waarin de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van toeslagen leidt tot niet voorziene en niet beoogde gevolgen. Op basis van de hardheidsregeling kunnen ouders, die langer dan vijf jaar geleden zijn geconfronteerd met een hoge terugvordering, het ten onrechte teruggevorderde bedrag aan kinderopvangtoeslagen alsnog ontvangen. Ouders die met herziening of reparatie niet geholpen zijn en die in een bijzondere situatie zitten, kunnen een verzoek om compensatie indienen bij de Belastingdienst/Toeslagen.

De staatssecretaris overweegt om de wettelijke grondslag voor de compensatieregeling over te hevelen naar het spoedwetsvoorstel inzake de hardheidsregeling. Indien daartoe wordt besloten, komt er een nota van wijziging bij het spoedwetsvoorstel.

Daarnaast wordt gewerkt aan een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de uitvoering van toeslagen. Dit wetsvoorstel zal op Prinsjesdag worden ingediend.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2020-0000068743 | 07-05-2020