Je bekijkt nu Onderzoek effecten Lage-inkomensvoordeel

Onderzoek effecten Lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de effecten van het Lage-inkomensvoordeel (LIV) op de arbeidsparticipatie. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125% van het wettelijk minimumloon. Uit het onderzoek blijkt dat de netto arbeidsparticipatie van het aantal werkenden op de loonniveaus na de invoering van het LIV in 2017 licht is gestegen. Het gaat om 3.000 tot 23.000 extra werkende personen. Het CPB verwachtte een toename van de netto arbeidsparticipatie van 7.000 banen. Het aantal banen tussen 100 en 125% van het wettelijk minimumloon is sinds de invoering van het LIV harder gestegen dan het totaal aantal banen.

Volgens de minister is er op basis van dit onderzoek geen aanleiding om aan te nemen dat werkgevers de lonen bewust laag houden om in aanmerking te komen voor het LIV. Ook betalen werkgevers niet vaker lonen tussen de 100 en 110% van het minimumloon om in aanmerking te komen voor het hoge LIV van € 2.000.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2019-0000163754 | 28-11-2019