Je bekijkt nu Kamervragen afschaffing stelsel zorgtoeslag

Kamervragen afschaffing stelsel zorgtoeslag

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad over afschaffing van de zorgtoeslag zonder dat dit inkomenseffecten heeft.

De kern van het betoog is dat tegenover de afschaffing van de zorgtoeslag mensen een heffing betalen aan de Belastingdienst van € 85 per maand minus de zorgtoeslag. De opbrengst van de heffing plus het budget van de huidige zorgtoeslag wordt gebruikt voor een verlaging van de nominale premie van de ziektekostenverzekering van € 85 per maand. In de beantwoording van de vragen geven de staatssecretarissen van Volksgezondheid en Financiën aan dat het voorstel inkomenseffecten heeft, waarvan niet duidelijk is of en hoe deze worden gecompenseerd. Bij een verlaging van de premie met € 85 per maand gaan alleenstaanden met een inkomen op of onder het minimumloon er ruim € 200 op achteruit. Dit betreft circa 3 miljoen huishoudens. De voorgestelde maandelijkse heffing moet worden ingepast in het belastingstelsel. Niet duidelijk is wat er binnen dat stelsel gewijzigd zou moeten worden. Of het voorstel uitvoerbaar is voor de Belastingdienst is zonder nadere uitwerking niet in te schatten.

De staatssecretarissen geven aan dat het kabinet meerdere alternatieven gaat onderzoeken voor aanpassingen binnen het bestaande zorgverzekeringsstelsel. Zij verwijzen naar de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek toeslagen.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 1645880-201678-MEVA | 07-05-2020