Je bekijkt nu Kamerbrief aanpak schulden van ondernemers

Kamerbrief aanpak schulden van ondernemers

De staatssecretaris van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van schulden van ondernemers. De voorzitter van MKB-Nederland heeft in gesprekken met de staatssecretaris aangegeven dat het beschikbare hulpaanbod voor ondernemers met zakelijke en persoonlijke schulden complex is. De staatssecretaris wil de dienstverlening op dit terrein verbeteren.

Voor ondernemers met schulden bestaan verschillende regelingen. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan ondernemers helpen om een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders tot stand te brengen. Met een WHOA-akkoord worden schulden gesaneerd en kan een bedrijfsfaillissement worden voorkomen. Het TOA-krediet biedt ondernemers de mogelijkheid voor een doorstart met gebruikmaking van de WHOA.

De Belastingdienst en Douane nemen overigens vanaf 1 augustus 2022 tijdelijk genoegen met een lager percentage van de opbrengst in sanerings- en herstructureringstrajecten.

De staatssecretaris is in gesprek met de VNG, MKB-NL, herstructureringsdeskundigen en schuldhulpverleners voor ondernemers om te komen tot een gericht en samenhangend pakket aan ondersteuningsmiddelen. In het pakket moet de verbinding tussen de verschillende bestaande instrumenten goed tot uitdrukking komen. De staatssecretaris verwacht de uitkomsten in januari te kunnen presenteren.

De minister voor Rechtsbescherming onderzoekt de mogelijkheden voor een pilot, waarbij voor ondernemers, die willen stoppen of een doorstart maken en privé een restschuld overhouden, een versneld traject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen ingezet wordt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | publicatie | 2021-0000202128 | 09-12-2021