Je bekijkt nu Derde nota van wijziging Belastingplan 2021

Derde nota van wijziging Belastingplan 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een derde nota van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat drie wijzigingen.

De eerste wijziging hangt samen met een voorgenomen uitbreiding van de bonusregeling voor zorgprofessionals met pgb-zorgverleners. De bonus kan worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel om te voorkomen dat de bonus belastbaar inkomen of belastbare winst voor de pgb-zorgverlener wordt of invloed heeft op de inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen.

De tweede wijziging betreft een aanpassing van de belastingplichtige voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). In het Belastingplan wordt voorgesteld dat het belastbaar feit verandert van de registratie van het voertuig naar de inschrijving in het kentekenregister. Degene die om inschrijving vraagt is de belastingplichtige voor de bpm, ook al handelt hij in naam en voor rekening van de persoon op wiens naam het motorrijtuig wordt gesteld. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de heffing van btw.

De derde wijziging betreft het herstel van een fout. Het Belastingplan 2021 bevat per abuis een wijziging van de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen. Deze fout wordt hersteld door de wijziging in het voorstel van wet te laten vervallen.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 35 572 | 26-10-2020