Je bekijkt nu Besluit betalen private schulden

Besluit betalen private schulden

  • Berichtcategorie:Lonen / Toeslagen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd met een regeling te komen om de Belastingdienst/Toeslagen bepaalde schulden van door de toeslagaffaire gedupeerde ouders en hun toeslagpartners te laten betalen of compensatie te bieden voor al afgeloste schulden. Een besluit, waarin deze regeling vooruitlopend op wetgeving is uitgewerkt, is nu in de Staatscourant gepubliceerd.

De doelgroep van het besluit bestaat uit de ouders, die recht hebben op de forfaitaire compensatie van € 30.000 en hun toeslagpartners. Het gaat hierbij om de persoon die op de datum van de uitbetaling van de forfaitaire compensatie als toeslagpartner van een gedupeerde ouder kan worden aangemerkt, of om degene die op 31 december 2020 de toeslagpartner was van de gedupeerde ouder. Betaling van schulden vindt uitsluitend plaats op verzoek van de betrokken gedupeerde ouder of toeslagpartner. Schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit besluit. Niet alle schulden komen in aanmerking voor overname of betaling door de Belastingdienst/Toeslagen. Uitgezonderd zijn de resterende hoofdsom van een hypothecaire lening, tenzij het een restschuld betreft, schulden die voortvloeien uit onrechtmatige daad en delen van schulden bij rechtspersonen, vennootschappen onder firma en maatschappen waarin de gedupeerde ouder of de toeslagpartner een belang heeft. Het deel van deze laatste schulden dat niet als private schuld wordt aangemerkt, is gelijk is aan het belang van de gedupeerde ouder of de toeslagpartner in die rechtspersoon, vennootschap of maatschap.

Bron: Ministerie van Financiën | besluit | nr. 2021-211658, Staatscourant 2021, Nr. 44723 | 27-10-2021